DIGITALISERING MED OMTANKE

Skal vi gøre status på jeres digitale tilstedeværelse?

  • Trænger hjemmesiden til et løft?
  • Får I nok ud af jeres online tilstedeværelse?
  • Er der penge at hente ved bedre online arbejdsgange?

Lad os gennemgå jeres hjemmeside og lad os få indblik i jeres interne arbejdsgange. Så finder vi ud af om og eventuelt hvordan I kan få mere ud af jeres digitale indsats.

Vi ser på, hvordan I kan få “maskinrum og menneske-rum” til understøtte og supplere hinanden. Målet er, at hjemmesiden fungerer bedst muligt for jeres forretning - og for jeres online kunder.

MENNESKELIGT FØR MASKINELT

Teknologier hjælper med at gøre arbejdet smart. Mennesker sørger for, at det opleves rart. Kommunikation, samarbejde og digital omsorg indgår derfor i undervisning og træning. Og humor - for det skal også være sjovt at lære nyt...

Digitale værktøjer

Husker du PC-kørekortet? I dag er arbejdet flyttet fra Word til WordPress, fra stifinder til google drive og fra outlook til slack, podio, basecamp, signal.... - you name it - we teach it!

Dit omdømme er digitalt dannet - er du?

Omdømme dannes i dag af data og algoritmer. Den digitalt dannede forstår både maskinrummet og menneskerummet og hvordan disse to påvirker hinanden - både i forhold til eget omdømme og i forhold til andre menneskers trivsel.

Fremtidens arbejde/r

Globalt vil 40% af arbejdsstyrken i 2030 være ansat uden fast kontrakt. Den ny tids arbejder sælger ikke sin muskelkraft men sine kompetencer. Blive fremtidens vidensarbejder den nye daglejere?

I historiske rammer

steen.digital bor på 2. sal på Charlottenlund Slot centralt placeret på slotsparkens akse mellem Strandvejen og Jægersborg Allé. Det 350 år gamle slot, der er opkaldt efter Charlotte Amalie, søster til Chr. IV har riddersale og værelser med højt til loftet - og så de mere beskedne tjenerboliger under taget.