Fremtidens arbejder og arbejdsliv

Hvordan vil digitalisering og virtualisering påvirke ansættelser, tillid og relationer? Vi kan sammensætte et program med eksperter indenfor digitalisering, kompetenceudvikling, teknologi og bæredygtighed. 

Digitale værktøjer

Husker du PC-kørekortet? I dag er arbejdet flyttet fra Word til WordPress, fra stifinder til google drive og fra outlook til slack, podio, basecamp, signal.... - you name it - we teach it!

Dit omdømme er digitalt dannet - er du?

Omdømme dannes i dag af data og algoritmer. Den digitalt dannede forstår både maskinrummet og menneskerummet og hvordan disse to påvirker hinanden - både i forhold til eget omdømme og i forhold til andre menneskers trivsel.

Fremtidens arbejde/r

Globalt vil 40% af arbejdsstyrken i 2030 være ansat uden fast kontrakt. Den ny tids arbejder sælger ikke sin muskelkraft men sine kompetencer. Blive fremtidens vidensarbejder den nye daglejere?

I historiske rammer

steen.digital bor på 2. sal på Charlottenlund Slot centralt placeret på slotsparkens akse mellem Strandvejen og Jægersborg Allé. Det 350 år gamle slot, der er opkaldt efter Charlotte Amalie, søster til Chr. IV har riddersale og værelser med højt til loftet - og så de mere beskedne tjenerboliger under taget.