Formidling; Workshops, foredrag og content writing

steen.digital har udviklet og gennemført kurser i digital jobsøgning og produceret indhold til online kurser og karriereportaler.

Kursusudvikling og afholdelse

steen.digital udvikler kursusmateriale fra bunden, tilpasser kurser til online miljøer og gennemfører undervisningsforløb; virtuelle såvel som virkelige.

Er kurser i brug af digitale værktøj og metoder overhovedet nødvendigt? Der er jo masser af YouTube-videoer og online tjenester, hvor man kan lære det hele for det halve!

På youtube kan du lære en masse om teknik og hvordan du får maskinrummet til at virke.

I vores undervisning arbejder vi også med alt dét, der har betydning for mennesker, dvs. oplevelsen, kommunikation og samarbejde.

I takt med at digitaliseringen tager fat overalt, får det enkelte mennesker større behov for at blive behandlet netop menneskeligt.

Maskiner skal tjene mennesker – ikke omvendt! Hvordan du selv sikrer dette på dine egne medier – dét arbejder vi med!


Vi udvikler programmer til opkvalificering og træning af digitale kompetencer.
Eksempler på kurser udviklet og afholdt for kunder hhv. egne koncepter gennem de sidste ca. 20 år er:

  • Surveymonkey (Udviklet for HK Privat, tillidsrepræsentanter og medarbejdere)
  • License2Share/ Forbered din digitale fremtid (modtaget funding fra Lærerstandens Brandforsikring)
  • Hjemmesider i WordPress (Asylselskabets børneinstitutioner m.fl.)
  • Branding med sociale medier (foredrag A-kasser og organisationer)
  • Web-sekretær (udviklet for HK København)
  • Jobsøgning med internet (egenudviklet – afholdt for A-kasser, jobcentre mv.)
  • Skil ad/ saml igen; PC’en indefra (et af mine tidlige kurser på VUC)