Tillid og samarbejde i virtuelle teams

Det virtuelle samarbejde er på vej til at blive hverdag for stadigt flere mennesker, fordi de teknologiske muligheder i de seneste år er blevet stærkt forbedrede. Den nye måde at mødes og samarbejde på er virtuel. Lige nu især indenfor løsning af It-opgaver, men også jobinterview vil starte med et virtuelt interview. Brugen af den virtuelle mødeplads er på vej til at blive en integreret og central del af virksomhedens udviklings- og arbejdsprocesser.


Særligt It-projekter inkluderer ofte medarbejdere, der geografisk sidder adskilt – måske endda over forskellige tidszoner. Løst tilknyttede medarbejdere såsom freelancere eller medarbejdere fra underleverandører, deltager på lige fod med medarbejdere.

At sikre høj mødekvalitet kommer ikke af sig selv. Udfordringer som misforståelse fordi man ikke kan se hinandens kropssprog, forskellige internethastigheder betyder uens kvalitet hos hver deltager, der er de kulturelle forskelle og så er der spørgsmålet om motivation. Team arbejde skal give mere energi – ikke dræne.

Bliv klædt på som virtuel teamleder

For dig, der arbejder virtuelt; som freelancer, teamleder, projektleder og lead developers.

Workshop: Lær at lede virtuelle teams

Ifølge Desmond Morris udgør talen 7%, synsoplevelsen 38% og kropsproget hele 55% af vores oplevelse af kommunikationen. Kommunikationen i det virtuelle rum ændrer betingelserne for kommunikationen i teamet. Hvad betyder det for teamlederen og for teamets performance og resultater?

Et velfungerende samarbejde, selv hvor man mødes ”face-to-face”, kommer sjældent af sig selv.

 • Hvordan skabes gode gruppe dynamikker, når teamets medlemmer kun kan mødes i det virtuelle rum?
 • Hvordan kan du bidrage til at sikre, at der opbygges og fastholdes den nødvendige tillid?
 • Hvordan  kan du få mest muligt ud af forskellige personligheder og kultur ?

Fokus på kurset er at give deltagerne en forståelse for muligheder og udfordringer, når man mødes i det virtuelle team og mulighed for at træne virtuel team ledelse.

Deltagerne får inspiration, viden og konkrete eksempler, så man lærer at undgå nogle af de faldgruber, der er forbundet med møder, hvor brugerne ikke mødes ”face-to-face”.


Eksempler på indhold og emner:

Vi sammensætter indholdet sammen ud fra dét, der er mest relevant.

Et velfungerende samarbejde i teams kommer sjældent af sig selv.
Hvordan kan man som team leder sikre, at der skabes den nødvendige tillid mellem team medlemmer, der sjældent eller aldrig mødes?

 • Hvordan kan man bygge bro mellem forskellige personligheder og kulturer?
  På kurset lærer deltageren, hvordan man forberede det gode team samarbejde, og kommunikation i teamet og mellem medlemmer i teamet, og hvordan man får team medlemmer til at se forskelligheder som fordele.

 

 • Grundlæggende team samarbejde
  – Sammensætning af teamet
  – Team roller
  – Deltagernes personlighed og betydning for samarbejdet
  – Kulturforskelle og deres betydning for samarbejdet

 

 • Når team ledelse og samarbejde bliver virtuelt
  Rekruttering af distancearbejdere/ globale freelancere/ digitale nomader
  – Sådan finder og udvælger du de bedste freelancere
  – Motivation af freelancere/ løst tilknyttede medarbejdere
  – Risici og freelancerens credentials
  – Sammensætning af teams af faste og løst knyttede medarbejdere

 

 • Sådan sikrer du et godt samarbejde i det virtuelle team:
  – Introduktion af team medlemmer og opbygning af gensidig respekt
  – Sådan sikrer du fremdrift
  – Få alle i teamet på samme side

Træning, der kan indgå:

Grundlaget for det gode team samarbejde

 • Kommunikation i teamet, der sikrer bedst mulig performance og bedst mulige resultater
 • Team roller
 • Deltagernes personlighed og betydning for samarbejdet
 • Kommunikation tilpasset personlighedstyper
 • Kulturforskelle og deres betydning for samarbejdet
 • Sammensætning af teamet

Når team ledelse og samarbejde bliver virtuelt

Sådan sikrer du et godt samarbejde i det virtuelle team:

 • Introduktion af team medlemmer og opbygning af gensidig respekt
 • Daglige og ugentlige rutiner, der sikrer fremdrift
 • Sådan sikrer du overenstemmelse mellem teamets medlemmer

Eksempler på værktøjer og teknologier – deres muligheder, anvendelse og udfordringer

 • Samtaler, individuelt og i grupper
 • Projektværktøjer og deling af dokumenter
 • Vidensdeling og afklaring af team-ressourcer

Virtuel teamledelse i praksis

Træn dine team leder kompetencer IRL.

Lad os sammensætte dit virtuelle trænings team, hvor du får mulighed for at træne dine nyerhvervede kompetencer med deltagere, der bor og arbejder i andre lande.

I samarbejde med Manuela Bosch, international træner i collaboration og co-creation og stifter af det globale netværk Collaboration Incubator, tilbyder vi at træne virtuel team arbejde i praksis.


Rekruttering af distancearbejdere/ globale freelancere/ digitale nomader

 • Sådan finder og udvælger du de bedste freelancere
 • Motivation af freelancere/ løst tilknyttede medarbejdere
 • Risici og freelancerens credentials