Data og GDPR

  • Profildata kan bruges til at kortlægge kompetencer.
  • Adfærdsdata kan bruges til at vurdere motivation.
  • Aggregerede data kan bruges til at afkode persontype, interesser og trivsel.

Eksempler på data-tjenester, der allerede i dag benytter de data, de kan finde, er Crystalknows.com, der omsætter data til personlighedstræk.

Når man som virksomhed får adgang medarbejdernes data, får man samtidig en forpligtelse til at passe på dem på den måde, som den kommende persondata-forordning fra EU kræver.

De tre opgaver, der skal løses er:

– at få adgang til medarbejdernes data med samtykke.
– at opbevare data i overensstemmelse med lovgivningen.
– at bearbejde data, så de giver værdi.

Udfordring #1: Få adgang til medarbejderdata

Samtykke
Som virksomhed kan du kun få adgang til medarbejderdata via samtykke.

Data-arkiver
Den måde du i dag som individ kan få adgang til dine egne data er ved at bestille dit dataarkiv. Det kræver dog noget digital kyndighed at konvertere disse data til nyttige indsigter. F.eks. sender facebook en html-fil, linkedin pakker csv-filer og twitter leverer i Json.

GDPR
Fra 2018 fik hver bruger en lovmæssig ret til at få adgang til sine data, herunder data fra sociale medier. EU persondataforordning, GDPR, indeholder et princip om “portability”, “bærbare data”. I princippet skal et socialt medie give brugeren mulighed for at hente alle sine data og bruge dem i andre sammenhænge.

Det bliver interessant at se, hvordan især de amerikansk funderede og børsnoterede virksomheder (linkedin, facebook, twitter og alle de andre) fra 2018 vil forholde sig til kravet om at udlevere dét, der i dag udgør selve rygraden i deres forretning; nemlig en indgående viden om deres brugeres præferencer.


Udfordring #2; Opbevaring af persondata/ GDPR

Når man som virksomhed får adgang til medarbejderdata og vælger at opbevare dem på virksomhedens server, får man samme forpligtelser i forhold til GDPR 2018.

I meget korte træk betyder det, at

  • Der skal være et konkret formål med indsamlingen; medarbejderen skal vide, hvad data skal bruges til
  • Medarbejderen skal give positivt samtykke til anvendelsen
  • Medarbejderen skal have adgang til at se, redigere, eksportere og slette egne data

Udfordring #3; Indsigter fra data

Den tredie udfordring er, hvordan man kan skabe nyttig viden fra de data, man har fået adgang til. Hvordan får I kortlagt disse indsigter på en måde, der giver mening?  Hvordan kan I bruge den viden, som bliver delt med jer?


Steen.digital kan hjælpe med alle 3 udfordringer!

  • – Udvikling af API’er, der overfører data ud fra sociale medier
  • – Rådgivning omkring politikker, opbevaring og brug af medarbejderdata
  • – Inspiration, skitser og modeller for analyse og visualisering af data

Har I allerede et data analyse værktøj og det eneste, I skal bruge, er en metode til at føre data over i analyseværktøjet? Så kan vi bygge API’er og webservices til jer.

Har brug for inspiration til, hvordan data kan indgå i kortlægning af kompetencer, sammenstille profiler eller bygge personaer? Så kan vi holde en workshop sammen med jer og føre jer gennem skitser og aggregeringer.

Vil I vise jer frem for andre? Så kan vi vise, hvordan I kan præsentere medarbejdere (‘who is who’), vise jeres kontorer (hvem sidder hvor) eller introducere kollegaer på karrieresites.