Digitale kompetencer

Digitale kompetencer efterspørges. Men hvad vil det egentlig sige at være digitalt kompetent?

Du er digitalt kompetent, når du kan navigere i det digitale landskab og udnytte de muligheder, der ligger i de digitale teknologier. Dertil kommer de personlige kompetencer, der gør dig i stand til at håndtere stor omskiftelighed og udvise stor fleksibilitet.

Digital dannelse

Giv et barn en ipad og i løbet af 5 minutter er de i gang med at surfe, se videoer og har lært sig det mest nødvendige for at underholde sig selv. Digitalt indfødte er født samtidig med mobiltelefoner og ipads, de er blevet brugere og forbrugere. Børn og unge mangler digitale skaber-kompetencer og digitale refleksive kompetencer.

steen.digital har derfor udviklet konceptet License2Share til undervisning i digital dannelse. Materialet kan i uddrag læses og hentes på license2share.dk.

Marianne Steen kan bookes som oplægsholder og til at afholde kurser i digital dannelse og opbygning af digitale skaberkompetencer og refleksive kompetencer; personlig datakontrol, privacy og opbygning af en professionel digital profil (online omdømme).

Digitale kompetencer; bruger-, skaber og refleksiv

Fra Dansk it.

Brugerkompetencer

Nødvendige for brugen af digitale teknologier

Kende til og forstå digitale værktøjer: besidde grundlæggende tekniske færdigheder og viden.
Tilgå og evaluere information: kunne finde, hente samt bedømme relevans, integritet og brugbarhed.
Håndtere information: kunne kategorisere, organisere og lagre information på en effektiv og genbrugelig måde.
Skaberkompetencer

Behandler og udveksler information tilpasset et specifikt behov, en given opgave eller bestemt situation

Omdanne information; At kunne tage afsæt i, udvælge og omdanne tekst til bestemte formål.
Skabe information; At designe og udarbejde it-produkter til bestemte målgrupper og formål.
Dele information; At kunne forstå og bruge digitale værktøjer til at samarbejde, kommunikere og udveksle informationer.
Konstruere; At kunne forstå og bruge strukturer og algoritmer, herunder at forholde sig skabende til dem.
Refleksive kompetencer

Forholder sig velovervejet til hvordan man påvirker andre samt ønsker at fremstå som person i digitale sammenhænge

Anvende information trygt; forstå og håndtere etiske og lovmæssige problemstillinger i forbindelse med digitalt baseret kommunikation.

Samfundsforståelse; forstå hvordan den digitale udvikling påvirker samfundet og dets institutioner og virksomheder.

Digital dannelse; kunne udfolde sig og deltage i alle samfundsmæssige forhold.