Tillid i virtuelle teams

Det virtuelle samarbejde udvikler sig med stor hast, fordi de teknologiske muligheder i de seneste år er blevet stærkt forbedrede. I alle virksomheder bør man derfor overveje, hvorledes de teknologiske muligheder kan og bør anvendes til gavn for performance og indtjening.

Den nye måde at mødes og samarbejde på er virtuel

 Særligt It-projekter inkluderer ofte medarbejdere, der geografisk sidder adskilt – måske endda over forskellige tidszoner. Løst tilknyttede medarbejdere såsom freelancere eller medarbejdere fra underleverandører, deltager på lige fod med medarbejdere.

Virtuelle teams bliver hyppigere en nødvendighed.

Brugen af den virtuelle mødeplads bliver en integreret og central del af virksomhedens udviklings- og arbejdsprocesser.

For hvem er det relevant?

For alle, der arbejder virtuelt. For freelancere og for teamledere.

Workshop: Ledelse af virtuelle teams

Ifølge Desmond Morris udgør talen 7%, synsoplevelsen 38% og kropsproget hele 55% af vores oplevelse af kommunikationen.

Kommunikationen i det virtuelle rum ændrer betingelserne for kommunikationen i teamet.

Hvad betyder det for teamlederen og for teamets performance og resultater?

Et velfungerende samarbejde, selv hvor man mødes ”face-to-face”, kommer sjældent af sig selv.

 • Hvad er så konsekvensen, når teamets medlemmer kun kan mødes i det virtuelle rum?
 • Hvordan kan man som teamleder bidrage til at sikre, at der opbygges og fastholdes den nødvendige tillid mellem teammedlemmer, der sjældent eller aldrig mødes personligt?
 • Hvad betyder de forskellige personligheder og hvad betyder det, at mange deltagere i virtuelle teams har forskellige kulturelle udgangspunkter?

Fokus på kurset er at give deltagerne en forståelse for muligheder og udfordringer, når man mødes i det virtuelle team.

Deltagerne vil få inspiration, viden og konkrete eksempler, så man lærer at undgå nogle af de faldgruber, der er forbundet med møder, hvor brugerne ikke mødes ”face-to-face”.

Indhold og emner

Et velfungerende samarbejde i teams kommer sjældent af sig selv.
Hvordan kan man som team leder sikre, at der skabes den nødvendige tillid mellem team medlemmer, der sjældent eller aldrig mødes?

 • Hvordan kan man bygge bro mellem forskellige personligheder og kulturer?
  På kurset lærer deltageren, hvordan man forberede det gode team samarbejde, og kommunikation i teamet og mellem medlemmer i teamet, og hvordan man får team medlemmer til at se forskelligheder som fordele.
 • Grundlæggende team samarbejde
  – Sammensætning af teamet
  – Team roller
  – Deltagernes personlighed og betydning for samarbejdet
  – Kommunikation tilpasset personlighedstyper
  – Kulturforskelle og deres betydning for samarbejdet
 • Når team ledelse og samarbejde bliver virtuelt
  Rekruttering af distancearbejdere/ globale freelancere/ digitale nomader
  – Sådan finder og udvælger du de bedste freelancere
  – Motivation af freelancere/ løst tilknyttede medarbejdere
  – Risici og freelancerens credentials
  – Sammensætning af teams af faste og løst knyttede medarbejdere
 • Sådan sikrer du et godt samarbejde i det virtuelle team:
  – Introduktion af team medlemmer og opbygning af gensidig respekt
  – Sådan sikrer du fremdrift
  – Få alle i teamet på samme side

Træning, der kan indgå

Grundlaget for det gode team samarbejde

 • Kommunikation i teamet, der sikrer bedst mulig performance og bedst mulige resultater
 • Team roller
 • Deltagernes personlighed og betydning for samarbejdet
 • Kommunikation tilpasset personlighedstyper
 • Kulturforskelle og deres betydning for samarbejdet
 • Sammensætning af teamet

Når team ledelse og samarbejde bliver virtuelt

Sådan sikrer du et godt samarbejde i det virtuelle team:

 • Introduktion af team medlemmer og opbygning af gensidig respekt
 • Daglige og ugentlige rutiner, der sikrer fremdrift
 • Sådan sikrer du overenstemmelse og alignement mellem team medlemmer

Rekruttering af distancearbejdere/ globale freelancere/ digitale nomader

 • Sådan finder og udvælger du de bedste freelancere
 • Motivation af freelancere/ løst tilknyttede medarbejdere
 • Risici og freelancerens credentials

Eksempler på værktøjer og teknologier – deres muligheder, anvendelse og udfordringer

 • Samtaler, individuelt og i grupper
 • Projektværktøjer og deling af dokumenter
 • Vidensdeling og afklaring af team-ressourcer