Stoler du mere på en robot end dig selv (til at vælge blandt jobsøgere)?

Opdateret september, 2018 – første udgave august, 2016

“Get Your Unfair Advantage Today; Source, Monitor & Engage Top Talent Using Predictive Analytics. Big Data Recruiting… The Future Is Here”.

“Just click on a button and see everything about everybody” 

Citater fra virksomheder, der sælger bløde robotter dvs. algoritmesoftware til automatisering af HR-processer. Her er robotten specialiseret i “selection”.


Virksomheder bruger søgemaskiner og sociale medier til at tjekke kandidater til job. Digitale professionelle benytter sociale medier til at profilere sig selv over for potentielle arbejdsgivere. Digitale fodspor og digitale identiteter kan i dag levere information om

  • Profession, viden og evner
  • Omdømme og omgivelser
  • Inspirationskilder og publikum
  • Interesser, motivation og passion
  • Meninger og udtryksform

Vi står midt i et paradigmeskifte, hvor alle disse oplysninger, der tidligere skulle indsamles via et CV og en ansøgning og en samtale og en persontypetest og måske endda en arbejdsprøvetest, kan erstattes af et par ordre til en blød robot; en algoritme.

På kort tid kan du indhente informationer, der tidligere tog timer i effektiv tid og uger i kalendertid. Det handler om meget mere end “google CV’et”. Det er alt det, en Ai algoritme kan regne ud med adgang til data tid.  Algoritmer er indbygget i værktøjer, der samler, analyserer og spytter konklusioner og forudsigelser ud.

På den ene side lyder dette forjættende – særligt når man er rekruttør. Tanken om at man kan hælde en job-analyse ind i en maskine og få den perfekte kandidat præsenteret på et par sekunder er forjættende.

Et spørgsmål om tillid, etik – og troværdighed.

Det første spørgsmål, du skal stille er, hvem stoler du mest på? Robotten eller dig selv.

Kan du stole på en algoritme? Kan du stole på dem, der har designet algoritmen? Kan du stole på de informationer, de data, som algoritmen finder og fortolker?

Det andet spørgsmål, du skal stille er, hvordan jobsøgeren, din kommende medarbejder – og alle dem, du giver afslag, vil synes om dette.

Uanset om du synes, det er smart, fordi det er nemt, bekvemt og effektivt eller om du oplever det som snagende og med mistillid, så er det sådan, det er ved at blive.

Produkter, services med integrerede algoritmer er i fuld gang med at automatisere de semi-manuelle processer, som f.eks. den traditionelle persontypetest. Og der kommer flere og flere algoritmer , der kan udregne stadig mere og flere intime detaljer om vores sindelag og forventelige adfærd.

Er du online, har du mindst een digital identitet, der repræsenterer dig. En identitet som løbende revideres i forhold til den information, du udleverer til det store digitale fællesskab.

  • Har du googlet dig selv for nylig?
  • Var du tryg og tilfreds med resultatet?
  • Hvordan vil du sikre dit eget digitale (og forever) omdømme?
  • Stoler du på algoritmernes anbefalinger?

AI-værktøjer til rekruttering/ forudsigende analyser

Crystal Knows lover, at deres algoritme kan identificere personlighedstypen hos dine linkedinforbindelser.

Koru Predictive Hiring for fit går et skridt videre og lover at score jobsøgere ud fra et 20 minutters online skema og matche dem i forhold til “your company’s predictive hiring fingerprint“.